Aanmelden

Het aanmeldingsformulier dient ter beoordeling of u in aanmerking komt voor het lidmaatschap. Heeft u de checklist doorgenomen en u denkt te voldoen aan de voorwaarden voor het NVA lidmaatschap dan vragen wij u het aanmeldingsformulier in te vullen en te sturen naar het secretariaat. Er wordt gevraagd naar gegevens over uw vooropleiding, uw acupunctuuropleiding en over uw eventuele stage en/of werkervaring en gevolgde nascholingen.

De aanvraagformulieren worden in volgorde van binnenkomst verwerkt door het secretariaat. U ontvangt van het secretariaat een ontvangstbevestiging. Uw stukken worden door het secretariaat in behandeling gegeven bij de afdeling Onderwijs en Wetenschap (O&W). Deze afdeling beoordeelt de aanvragen.