Belangrijke adressen

Geschilleninstantie Kwaliteit Alternatieve Behandelwijzen (KAB)

Voor klachten over aangesloten acupuncturisten van de NVA kunt u, na bemiddeling door de Klachtenfunctionaris van de NVA, in contact gebracht worden met de Geschilleninstantie Kwaliteit Alternatieve Behandelwijzen (KAB).
Sinds 01-01-2017 is het niet meer mogelijk rechtstreeks een klacht bij de KAB in te dienen.
i: www.geschilleninstantiekab.nl

Zorgbelang Nederland

Informatie over andere klachtmogelijkheden, patiëntenrechten en –organisaties en allerlei adressen kunt u opvragen bij de Zorgbelang Nederland.
t: 0900 2437070
i: www.zorgbelang-nederland.nl

Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF)

Informatie voor patiënt/consument en zorgverlener.
t: 030 2970303
e: npcf@npcf.nl
i: www.npcf.nl

Infolijn voor Alternatieve Geneeswijzen

Voor informatie over alternatieve artsen en therapeuten en hun beroepsorganisaties kunt u contact opnemen met het secretariaat van de
Telefonische Informatiedienst (Infolijn) voor Alternatieve Geneeswijzen:
t: 088 242 42 40
e: info@infolijn-ag.nl
i: www.infolijn-ag.nl