Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door het kernbestuur en de voorzitters van de overige vier afdelingen. De bestuursleden zijn:

Harm Elsinga 
voorzitter Kernbestuur (1959)

Na mijn studie fysiotherapie in Amsterdam heb ik verschillende opleidingen en stages acupunctuur gevolgd in Europa en China.

Ik ben eigenaar van drie praktijken fysiotherapie in Amsterdam en een TCM-praktijk in Hilversum. De afgelopen jaren was ik tevens actief als gastdocent aan HBO-instellingen en organisator van cursussen en congressen. Mountainbiken, sportschieten, culinaire en artistieke afleiding houden mij fit. 
Mijn culturele en zakelijke betrokkenheid bij het land China zorgen voor de nodige variatie. Van 2000 tot 2014 ben ik voorzitter van de NVA geweest, een veeleisende taak. In oktober 2016 werd ik voorzitter ad interim vanwege het terugtreden van de gekozen voorzitter Coquita van der Harst (2014-oktober 2016); op 8 april 2017 vond officiële aanstelling door de Ledenvergadering plaats. 
Ik ben trots op onze stabiele en actieve club. Een belangrijke doelstelling van de vereniging is een toenemende toepassing en integratie van TCM in Nederland. 
Persoonlijk blijf ik mij inzetten om acupunctuur, kruiden en tuina namens de NVA zo sterk mogelijk te positioneren bij patiënten, zorgverzekeraars en overheid.

Johanna Biemans  
vicevoorzitter Kernbestuur (1961)

Al tijdens mijn opleiding acupunctuur, zo'n 25 jaar geleden, trof mij de schoonheid en wijsheid van deze Traditionele Geneeswijze.

Sindsdien heb ik de passie om te begrijpen wat er gebeurt bij het prikken met naalden. In het dagelijkse leven werk ik als acupuncturiste, fysiotherapeute en klinisch epidemiologe. Binnen de vereniging sta ik dan ook bekend als degene met de wetenschappelijke kijk. 
In mei 2006 werd ik kaderlid in afdeling PR van de NVA; in 2014 heb ik het initiatief genomen tot de vorming van het Nederlands Kenniscentrum Acupunctuur. Ik vind het belangrijk dat we als beroepsgroep kritisch blijven kijken naar ons eigen kunnen. En moeten vernieuwen waar het nodig is. Op 8 april 2017 maakte ik de overstap naar het Kernbestuur van de NVA, in de functie van vicevoorzitter. Ik ben al enige jaren actief binnen de ETCMA, de Europese koepelorganisatie, waarvan ik eind maart 2018 vicevoorzitter werd.

Gilles Stoop 
penningmeester Kernbestuur (1969)

Sinds ik op mijn 17e wist dat ik acupuncturist wilde worden waren al mijn opleidingen en stages hierop gericht.

Na mijn studie Traditionele Chinese Geneeskunde en gedurende mijn hele loopbaan liep ik meerdere langdurige stages in China. Naast acupuncturist ben ik gediplomeerd herbalist en docent aan acupunctuuropleiding TCMA. 
Samen met mijn vrouw Yuhsin Chung en onze medewerkers werk ik vanuit onze praktijken in Utrecht en Rotterdam-Hoogvliet.
Vanaf 1998 ben ik lid van de NVA. Ik was actief in diverse commissies en in het bestuur als voorzitter van de afdeling PR.
Vanaf april 2018 ben ik penningmeester. Ik zet mij graag in voor een financieel gezonde NVA. Maar ook voor een beroepsvereniging die vernieuwt, acupunctuur goed op de kaart zet, leden bindt en bijdraagt aan de professionaliteit van de acupuncturist. 

Wilma van Maarschalkerweerd  voorzitter afdeling Gedrag en Welzijn (1957)

Na de Academie voor Natuurgenees-kunde studeerde ik acupunctuur en Chinese kruiden.

Vanaf 1997 heb ik met veel plezier als acupuncturist gewerkt. Kers op de nascholingentaart was wel een stage in Qing-Dao, China in 2013. Begin 2016 heb ik om gezondheidsredenen mijn praktijk gesloten. Vanaf 2001 ben ik verbonden aan afdeling Gedrag en Welzijn (G&W), sinds 2004 als voorzitter. Daarnaast was ik jaren lid van de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen en actief in diverse werkgroepen binnen de NVA. Het werkterrein van G&W (reglementen en wetgeving, vraag- en klachtbehandeling, ethische zaken) is niet eenvoudig maar het blijft een uitdaging welzijn en gedrag van de leden en van de NVA in harmonie te houden. Het hebben en handhaven van spelregels is noodzakelijk om de kwaliteit van de beroepsuitoefening en daarmee het welzijn van de patiënt te bevorderen. 

Koos van Kooten 
voorzitter afdeling Onderwijs en Wetenschap (1965)

In 1993 studeerde ik af als arts en in 1998 als acupuncturist en Chinees
kruidengeneeskundige. Sindsdien werk ik in een eigen praktijk in Utrecht.

In mijn werk, dat ik omschrijf als 'acupunctuur met aandacht' ondersteun ik met name mensen in veranderings- en helingsprocessen, dit zonder de lichamelijke en psychische klachten en verschijnselen of de medische achtergrond van deze klachten uit het oog te verliezen. Ik geef nascholing aan acupuncturisten.
Binnen de NVA ben ik sinds 2000 voorzitter van de Nascholingscommissie, vanaf 2017 Afdeling Nascholing. Vanaf 1 januari 2019 ben ik voorzitter van Afdeling Onderwijs & Wetenschap (O&W), waarvan de belangrijkste taken zijn de erkenning en kwaliteitscontrole van acupunctuuropleidingen, het toelatingsbeleid en aanname van leden. 

Alexandra van Berloo
voorzitter afdeling Nascholing (1965)

Na mijn studie fysiotherapie studeerde ik acupunctuur en Chinese kruiden aan de EUTCM en behaalde in 1993 mijn diploma.

Sindsdien werk ik met veel plezier als acupuncturist in eigen praktijk. Vanaf 2001 maak ik deel uit van de Nascholingscommissie. In 2017 werd dat afdeling Nascholing. Sinds 1 januari 2019 ben ik voorzitter van deze afdeling en dus lid van het bestuur. Onze taak is aangeboden nascholing beoordelen en zo mogelijk accrediteren, zodat NVA-leden dankzij een hoogwaardig nascholingsaanbod hun vakkennis op peil kunnen houden en kunnen verhogen. Dit betreft zowel vakinhoudelijke als westers medische kennis. Daarnaast beoordelen wij verzoeken van leden om uitstel of vermindering van de nascholingsverplichting wegens zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.


Jan Joost Kolsteeg

voorzitter afdeling Communicatie-Redactie (1964)

Tijdens mijn fysiotherapiestage in het AZU raakte ik geïnspireerd, doordat in dit ziekenhuis acupunctuur werd toegepast. Ik ben vrijwel meteen begonnen aan de acupunctuuropleiding bij de stichting Nei Tjing.

Toen ik klaar was met mijn studie, in 1992, ben ik twee hoog achter in Utrecht een praktijk gestart en ben ik al snel als kaderlid in de afdeling communicatie aan de slag gegaan. Daar heb ik 5 jaar meegewerkt aan het ontwikkelen van allerlei promotiematerialen. In die periode kwamen de eerste professionals ons helpen, waardoor de NVA zich mede heeft kunnen ontwikkelen tot een krachtige en professionele  beroepsvereniging. Nu, na zoveel jaar, werd ik gevraagd terug te keren in deze afdeling en ben ik me meteen enthousiast gaan inzetten op verschillende vlakken. Het ledenmagazine, de Huang Ti, is de belangrijkste verantwoordelijkheid van onze afdeling. Om het publiek te bereiken zijn de website, de blogs en Facebook essentieel. Het jaarlijkse hoogtepunt is toch wel de Week van de Acupunctuur, waarin we helemaal kunnen uitpakken om ons vak te laten zien, zeker gebruikmakend van Social Media. Daarnaast promoten we acupunctuur, bijvoorbeeld met advertenties in het gezondheidskatern van de Telegraaf, op papier en digitaal.
Voor vragen en suggesties over promotie en communicatie kunt u mij bereiken via het secretariaat: nva@acupunctuur.nl of via jj.kolsteeg@nvabestuur.nl