Lid worden met een MBK-diploma

Om tot de NVA toegelaten te kunnen worden met een diploma MBK van 40+ ECTS dient men een bijscholingsprogramma te volgen om alsnog te voldoen aan de (minimale) NVA-eisen m.b.t. de medische vooropleiding. Voor deze bijscholing krijgt u ruim de tijd: de gehele eerste (nascholings-)registratieperiode van 3 jaar, die start op 1 juni na ingangsdatum lidmaatschap.

Het bijscholingsprogramma bestaat uit twee delen:

Deel 1 (WM-B): Aanvullende kennis van Westers medische basisvakken: anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie en hun toepassing binnen de reguliere medische praktijk.

Deel 2 (WM-C): Beroepsondersteunende vaardigheden zoals: therapeutische vaardigheden, ethiek en communicatie binnen de reguliere zorg.

Hoeveel dagen bijscholen?
Wie wordt toegelaten met een 40+MBK-diploma dient 5 WM-B dagen te volgen.
Het aantal te volgen WM-C dagen is maximaal 7,5 en is afhankelijk van de werkervaring.

Zes dagen tellen dubbel
Een deel van deze WM-B en WM-C dagen telt mee voor de verplichte WM-nascholing, zoals die voor alle NVA-leden geldt. In de eerste registratieperiode van het praktiserend lidmaatschap worden er 3 daarvoor geregistreerd en er mogen 3 dagen worden meegenomen naar de volgende periode. In elke registratieperiode van 3 jaar dienen bovendien 6 vakinhoudelijke dagen te worden gevolgd.

Wat zijn dat voor dagen, WM-B en WM-C?

Deze worden op dit moment alleen aangeboden door TCMA en Academie Qing-Bai. Er zijn meer dagen in voorbereiding, maar kijk hieronder vast naar het huidige bijscholingsaanbod.

Komt u er niet uit? Het NVA-secretariaat helpt u graag op weg.