Toename aanbevelingen richtlijnen

Er is veel onderzoek verricht in Europa naar acupunctuur bij alle soorten pijn, maar een grote meta-analyse in 2012 van A.J. Vickers [3] en de acupuncturists trialists groep heeft tot een doorbraak geleidt voor de aanbevelingen van acupunctuur bij pijnbehandelingen. In die meta-analyse zijn 17.922 analyses gemaakt op basis van individuele data van acupunctuur trials bij chronische pijn klachten: lage rug-en nekpijn, arthrose van de knie, chronische hoofdpijn en schouderpijn. Acupunctuur wordt aangewezen als een zinvolle verwijsoptie bij deze klachten.

Toename aanbeveling acupunctuur in richtlijnen in Europa 
De laatste jaren zien we een langzame toename van aanbeveling voor acupunctuur in richtlijnen in Europa en de rest van de wereld. Goed om te vermelden is dat, anders dan in de Nederlandse richtlijnen voor Chronische pijn [3-4], waar vaak gedragstherapie gecombineerd met graded activity programma’s wordt aanbevolen, in de Schotse richtlijn meer de nadruk gelegd wordt op de therapeut/patiënt relatie en worden meditatie en mindfullness technieken aanbevolen. (Ook zien we een gelijkwaardige aanbeveling voor ‘alle vormen van beweging’: fysiotherapie/TaiQi/Yoga etc.) Dit is een trend waar we in Nederland reeds de eerste sporen hebben gezien in het nieuwe kennisprogramma alternatieve geneeswijzen van ZonMw [5]. Chronische pijn is een totaalbeleving en vraagt om een multidisciplinaire aanpak.

In het onderzoeksrapport van Stephen Birch et al. bleek in 2018 dat voor ruim 200 gezondheidsproblemen 2189 keer acupunctuur genoemd werd als optie voor de behandeling, 1486 keer voor 107 pijnindicaties, 703 keer voor 97 niet-pijn indicaties.

In verschillende landen wordt acupunctuur inmiddels aanbevolen bij pijnklachten:

Referenties

3. NHG-standaard- Chronische aspecifieke lage rugpijn.

4. Multi-disciplinaire richtlijn pijn. Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen. Verenso 2011

5. Vickers A et al. Acupuncture for chronic pain: individual patient data meta-analysis. Arch Intern Med. Oct 22, 2012; 172(19): 1444–1453.